دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)
 
تماس با ما

گرگان :خیابان ولی عصر-عدالت 5

تلفن:32340030-ثابت مدیر32332068 همراه مدیر 09113756392اتاق مسول ثبت نام 32329110
ایمیل مدرسه info@iraniangolestan.com
ایمیل مدیر mirzaeihasan@yahoo.com
وبسایت مدیر:www.337.ir