چاپ خبر
دبیرستان ‌(دوره اول) پسرانه ایرانیان سه‌شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶
سوالات املای هشتم آنلاین

سؤالات

۱-

کدام عبارت صحیح نیست؟

 
الف )
بین واژه ­ها فاصله ­ی معینی وجود دارد
 
ب )
به فاصله­ ی بین واژگان فاصله ­ی میان­ واژه­ ای می ­گویند
 
ج )
رعایت نکردن فاصله ­ی میان­ واژه­ ای ابهام ایجاد می­ کند
 
د )
رعایت نکردن فاصله­ ی میان ­واژه ­ای ابهام ایجاد نمی­ کند
 
۲-
در متن مقابل چند غلط املایی وجود دارد؟(تویی که بر فرّ و فروق ایران خواهی افزود و جهانیان را به خیره­ گی خواهی کشاند و ناخیشتن­ شناسی را خواهی زدود)
 
الف )
1
 
ب )
2
 
ج )
3
 
د )
4
 
۳-

کدام کلمه هم ­خانواده­ ی واژه­ ی «خلّاق» نیست؟

 
الف )
مخلوق 
 
ب )
اخلاق 
 
ج )
خالق 
 
د )
خَلق
 
۴-
کدام گزینه از نظر املایی غلط است؟
 
الف )
آینده­ گان 
 
ب )
خوانندگی 
 
ج )
آهستگی
 
د )
گویندگان
 
۵-
کدام گزینه تشدید ندارد؟
 
الف )
خفاش  
 
ب )
خرمی 
 
ج )
 حدقه                              
 
د )
جثه
 
۶-
پروردگار پاک را سپاس.................. 
 
الف )
بگزار 
 
ب )
بگذار 
 
ج )
 گیر                               
 
د )
بین
 
۷-
چه روزها که یک به یک غروب شد نیامدی/ چه............... که در گلو رسوب شد نیامدی
 
الف )
بقض­ ها
 
ب )
بغض ­ها  
 
ج )
بقظ ها 
 
د )
بغظ ­ها
 
۸-
واژگان کدام گزینه هم ­آوا نیستند؟
 
الف )
غریب/ قریب      
 
ب )
سفر/ صفر                          
 
ج )
صواب/ ثواب                     
 
د )
صلاح/ سلاح
 
۹-
کدام گزینه شکل املایی درست واژه­ ی زیر است؟
 
الف )
هسار
 
ب )
حسار 
 
ج )
حصار     
 
د )
 هصار
 
۱۰-

در کدام متن غلط املایی وجود ندارد؟

 
الف )
وقتی جولاحه ­ای به وزارت رسید
 
ب )
خانواده برای خود حریم و هنجار دارد
 
ج )
به قدر می­ گویم و بی­ موقه و بی­ حساب نمی ­گویم
 
د )
ارتباط با دیگران در زندگی باید معثّر و درست باشد 
 
 
انتهای پیام/.