چاپ خبر
دبیرستان ‌(دوره اول) پسرانه ایرانیان یکشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۶
سوالات اجتماعی آنلاین نهم

سؤالات

۱-
بخش خارجی کره زمین که جامد است را چه می گویند
 
الف )
لیتوسفر
 
ب )
هیدروسفر
 
ج )
اتمسفر  
 
د )
بیوسفر
 
۲-
سال رسمی چند روز است؟
 
الف )
365 روز
 
ب )
365روز و 6 ساعت
 
ج )
366 روز
 
د )
360 روز
 
۳-
کدام یک علامت اختصاری جنوب را نشان می دهد ؟
 
الف )
N
 
ب )
S
 
ج )
E
 
د )
W
 
۴-
کدام یک بیشترین مقدار هوا کره را تشکیل می دهد ؟
 
الف )
دی اکسید کربن        
 
ب )
بخار آب     
 
ج )
اکسیژن
 
د )
نیتروژن
 
۵-
مهم ترین عامل تنوع زیست بوم ها چیست ؟
 
الف )
شکل ناهمواری ها
 
ب )
میزان ارتفاع      
 
ج )
آب و هوا      
 
د )
جنس خاک 
 
۶-
کدام یک از زیست بوم ها بیشتر در آفریقا دیده می شود؟
 
الف )
ساوان
 
ب )
توندرا
 
ج )
تایگا 
 
د )
بیابان
 
۷-
در کدام کشور شکار گسترده فیل ها صورت می گیرد؟
 
الف )
موزامبیک   
 
ب )
کنیا 
 
ج )
اتیوپی
 
د )
تانزانیا
 
۸-
عوامل طبیعی جذب جمعیت کدام است ؟
 
الف )
آب و هوای موسمی           
 
ب )
نواحی صنعتی       
 
ج )
مکان های گردشگری      
 
د )
پایتخت ها
 
۹-
مذهب شیعه را چه کسی رسمی کرد ؟
 
الف )
شاه عباس
 
ب )
شاه تهماسب      
 
ج )
شاه اسماعیل       
 
د )
شاه سلطان حسین   
 
۱۰-
ایران در دوره صفوی با کدام کشور جنگ کرد ؟
 
الف )
فرانسه 
 
ب )
انگلستان
 
ج )
پرتغال
 
د )
اسپانیا
 
انتهای پیام/.